Prindi see leht

Koguduse kava

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS

  • ÄKSI KOGUDUSE TÄISKOGU KOOSOLEK TOIMUB PÜHAPÄEVAL 16. MAIL 2021
    Pühapäeval 16.05.2021 on kõik koguduse liikmed oodatud jumalateenistusele kell 11:00 Äksi kirikus ja seejärel täiskogu koosolekule. Täiskogu koosoleku päevakorras on koguduse juhtorganite valimised (nõukogu, juhatus, revident, sinodisaadikud), eelmise aasta aruande kinnitamine ning käesoleva aasta eelarve vastuvõtmine. Tuletame ka meelde, et EELK kirikuseadustik paragraaf 203 ütleb järgmist: "Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval aastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud."

Lähem info, koguduse õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195
Juhatuse esimees Koit Lang, tel 526 8730
Organist Tambet Anja, tel 524 0427

Koguduse konto SEB pangas EE39 1010 1520 0180 7001, SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X
Koguduse konto COOP pangas EE59 4204 2786 1773 0009 (ÄKSI ANDREASE KOGUDUS) SWIFT/BIC: EKRDEE22